Hälsokrav

Vaccination

Vaccinationsintyg i original visar Du upp vid inskrivningen innan katten lämnas hos oss. Har Du inte med detta vid inskrivingen förbehåller vi oss rätten att inte ta emot Din katt för inackordering.


Katten skall ha en en giltig vaccination och ha ett fullgott skydd mot kattpest och kattsnuva. Hör med Din veterinär vilka vaccinationsintervall Din katt bör ha för att ha ett fullgott skydd.
Försäkring
Din katt bör vara försäkrad

Information om försäkringsbolag och försäkringsnummer lämnar du vid inskrivningen.

 

Smittsam sjukdom

Innan vistelsen på Kattpensionat Tassen ska din katt vara avmaskad.

 

Precis som hos människor förekommer smittsamma sjukdomar och ohyra hos katter. Misstänker du att din katt har drabbats av någon sjukdom måste detta behandlas innan den får komma hit. Kontakta din veterinär för råd och hur du bäst behandlar detta.

Rum och rastgårdar rengörs efter varje besök och desinficeras.

 

Kattens egen sjukdom

Om din katt medicineras för någon åkomma meddelar du oss detta samt ger oss information om dosering och annat vi behöver veta i samband med inskrivningen. Har den någon annan sjukdom eller åkomma som vi bör känna till under vistelsen, så lämnar du den informationen vid inskrivningen.

 

Veterinär och olycksfall

Om olyckan skulle vara framme eller någon gäst blir sjuk kontaktas Fredriksbergs Veterinärklinik. Kostnaderna betalas av djurägaren.'

Övrig information

Under april tom oktober är det obligatoriskt att behandla katterna med Frontline, eller liknande fästingmedel.

Vi kan tyvärr ej emot okastrerade hankatter.