Vi på Tassen önskar alla en

         härlig sommar!

 

 

 

 

 

Nya bilder finns under bildarkiv 20200107